LO:s sommarinsatser utan verkan

Trots att LO under en lång rad av år besökt arbetsplatser där ungdomar sommarjobbar så har situationen för ungdomar inte blivit mycket bättre, vare sig det gäller anställningstrygghet eller arbetsmiljö.