Ny tjänst för att minska våldsbrott

Våld mellan vuxna som har en relation till varandra eller misshandel av barn ökar i Sverige.

Den största ökningen i småland finns just i Jönköping län. Och för att minska dessa brott ska nu åklagarmyndigheten i Jönköping få en specialtjänt som ska arbeta med just den här typen av brott som brukar kallas relationsvåld.

Relationsvåldet kräver speciella typer av utredningsmetoder, bland annat vad gäller att hålla förhör. Därför behövs det professionell personal för just det, berättar kamaråklagare Anna Mårtensson för Smålandsnytt .