Laxsjukdom ökar i Östersjön

Laxsjukdomen M74 ökar återigen. För två år sedan var bara någon procent av laxbeståndet i Östersjön drabbat. I år rapporterar fiskodlingarna att uppemot var femte lax lider av b-vitaminbrist som orsakar M74.

Börje Sahlin vid Bergeforsens laxodling i Timrå har lärt sig känna igen de sjuka fiskarna.

– Man kan se på avelsfisken efter några veckor att den vinglar och har balansrubbningar. Något fel är det på den, berättar han.

Mycket tyder på en uppgång
Börje Sahlin har jobbat på fiskodlingen i Bergeforsen i 20 år och var med under början av 90-talet då tidvis nästan samtliga laxar som fångades var drabbade. Nu tyder mycket på en uppgång för sjukdomen.

– Vi hade ungefär 20 procent M74 i år. Men man kan ju behandla dem så alla fiskar dör inte. De får en Tiaminlösning så de får en liten vitaminkick och piggnar till, säger Börje Sahlin.

B-vitaminbrist Forskningen visade att sjukdomen M74 handlade om b-vitaminbrist. När rommen eller ynglen behandlades med b-vitaminet Tiamin försvann symptomen.

Fortfarande vet ingen varför Östersjölaxen ibland drabbas av b-vitaminbrist, säger Bjarne Ragnarsson enhetschef på Fiskeriverkets försöksstation i Älvkarleby.

– Forskningen upphörde praktiskt taget när man kom på att det var en b-vitaminbrist. Finns det inga pengar så är det ingen som forskar på sådana här saker, säger han.

Hur ser du på det?

– Det är tråkigt. Man vill ju naturligtvis veta varför någonting uppträder i naturen. Det kan ju vara någonting som vi gör, till exempel något vi släpper ut. Då kan vi påverka. Om vi kan påverka det åt rätt håll ska vi göra det, säger Bjarne Ragnarsson.

Vild lax dör av sjukdomen
Vilka konsekvenser som en uppgång av M74 får är oklart. Det är bara laxyngel i odlingar som kan behandlas. Den vilda laxen som drabbas dör. På sikt kan det få konsekvenser för Östersjölaxen.

– Om ökningen fortsätter kan det få konsekvensen att vi inte får fram tillräckligt med yngel för uppfödningen, säger Bjarne Ragnarsson.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se