Fler elräkningar hos kronofogden

Det blir allt vanligare att obetalda elräkningar hamnar hos kronofogden. Under de senaste två åren har antalet ärenden ökat med över 70 procent. Enligt kronofogden beror det på de höga elpriserna, men även på ändrade kravrutiner från elbolagen.