Svampskador för miljoner

Tallskogen har drabbats av svampangrepp. Svampen Gremmeniella orsakar skador miljontals kronor.
Men skogsägarna får ingen ersättning. Sture Gustavsson på Skogsvårdsstyrelsen i Jönköping säger att det är den våta och fuktiga vintern som är orsaken till svampangreppet. Svampen har försvagat skogen och det ger grogrund för angrepp från andra skadedjur och sjukdomar.