Vinst före brandsäkerhet på campingar

Många campingplatser i Västernorrland följer inte Räddningsverkets regler vilket kan leda till att en eventuell brand sprider sig explosionsartat. (SR Västernorrland)