Bäckström underkänner löneavtal

Riksbankschefen Urban Bäckström kritiserar den pågående avtalsrörelsen. I en intervju med Ekot säger Bäckström att löneökningarna är för höga och att det kan skada Sveriges konkurrenskraft på lång sikt.
De avtal som hittills har slutits mellan fack och arbetsgivare har gett årliga löneökningar på ungefär tre procent. Det är helt i linje med, eller till och med lite under, vad Riksbanken räknat med, och riskerar inte att spä på prisökningarna. Men Urban Bäckström är ändå oroad. - Den här lönerörelsen har slutat sämre så här långt än den förra avtalsrörelsen, säger Bäckström. Svenska löneökningar är låga nu jämfört med vad de var under 70 och 80-talen. Men i andra europeiska länder är de ändå lägre. Och det kan ställa till problem om Sverige i framtiden skulle vilja gå med i valutaunionen EMU, anser Urban Bäckström. I december förra året höjde Riksbanken räntan just när avtalsrörelsen började hetta till, och trots att det redan syntes tecken på att världskonjunkturen höll på att vända nedåt. Många fackförbund uppfattade detta som en direkt uppmaning från Riksbanken om att hålla nere löneökningarna.