Ringholm tillbakavisar kritik

Sveriges befolkning har rätt att få veta hur Sverige bedrev sin politik under efterkrigstiden. Det anser försvarsutskottets ordförande, centerpartisten Eskil Erlandsson, efter att forskaren Robert Dalsjö i sin avhandling visat att Sverige hade långtgående förberedelser om militärt samarbete med Nato-länder.

– Jag tycker det är viktigt att vi får reda på sanningen. Svenska folket tycker jag är så pass medvetet, så att man borde kunna släppa den typen av uppgifter, om det nu har förekommit och det är därför jag säger att det är viktigt att vi dokumenterar den historia som vi har bakom oss, så att vi för framtiden vet vad som hände och inte hände under kalla krigets dagar, säger Eskil Erlandsson:

Samarbete mellan 1940- 1980
Eskil Erlandsson anser att det inte finns orsak att betvivla det material som forskaren Robert Dalsjö plockat fram i sin avhandling om Sveriges förberedelser för militärt samarbete, från 40-talet ända in på 80-talet.

Han anser att det är regeringens uppgift att göra materialet tillgängligt för forskarna och att det inte finns någon orsak att mörka uppgifter nu när kalla kriget är slut, Berlinmuren har fallit och Warszawapakten upplösts.

Står fast
Men vice statsministern Bosse Ringholm står fast vid sin ståndpunkt om att Sverige aldrig avvikit från sin neutralitetspolitik.

– Jamen planerna har inte genomförts, ingen kan ju säga att Sverige avvikit från vår alliansfrihetspolitik under de här åren. Vi har inte ingått någon militär allians med någon annan. Vi har inte blivit medlemmar in Nato vilket en del tycker. Det vill folkpartiet och moderata samlingspartiet.

– Det har socialdemokraterna alltid avvisat. Sen har enstaka militärer hejat på moderaterna och folkpartiets ambitioner att vi ska bli Natomedlemmar. Det ändrar inte något i sak utan politiken står fast. Vi är alliansfria och ska förbli det i fortsättningen också, säger Bosse Ringholm.

Frågande
Eskil Erlandsson ställer sig frågande till vice statsminister Bosse Ringholms uttalande om att Sverige varit och alltjämt är alliansfritt.

– Det måste vara känt för regeringsföreträdare att vi i nutid har ett samarbete med andra länder och andra organisationer. Vi har organiserade samarbeten med till exempel PFP sedan många år tillbaka. I nutid så har vi skapat en vapenbyrå inom ramen för EU. Jag tycker det är underligt att vice statsministern inte känner till detta, säger Eskil Erlandsson

Niki Bergman
niki.bergman@sr.se