Samarbete över länsgränser

Hällefors, Karlskoga och Degerfors ingår i det nätverk som gör att Värmland är 2000-talets mest framgångsrika turistraggare.

Ingen annanstans har antalet gästnätter ökat lika kraftigt.

Framgångarna beror till stor del på det utvecklade samarbetet som till och med alltså sträcker sig utanför länsgränsen.

Geografiska gränser är helt ointressanta, säger länsturistchefen i Värmland Monica Karlsson.