Länsstyrelsen vill ha snabbare beslut om vindraftverk

Regeringen måste agera i frågan om försvarets rätt att säga nej till nya vindkraftverk. Det säger länsstyrelserna i de fem sydsvenska kustlänen, däribland Blekinge, i ett brev till regeringen.

Regeringen har redan gjort försök att snabba upp processen kring nya vindkraftverk.

Men länsstyrelserna menar att försvaret ofta anger sina intressen så diffust att det hotar att försvåra utbyggnaden av vindkraft.

Därför tar de sydsvenska länen upp frågan igen.