Farmartank stulen

Återigen har en större mängd diesel stulits i länet.
Den här gången har Grip Skog & Schakt i Ytterhogdal blivit av med en farmatank innehållande 1500 liter diesel och ett skåp innehållande bland annat hydralolja och smörjsprutor. Allt till ett värde av 36 500 kr. Det finns inga spår efter förövarna.