Fjärrvärmeutbyggnad i Timrå

Sydkraft Värme i Timrå satsar tilllsammans med Timrå kommun närmare 5 miljoner på att bygga ut fjärrvärmen i kommunen.
Till att börja med kommer boende i Nyvivsta att anslutas till fjärrvärmennätet som beräknas kunna ge sänkta uppvärmningskostnader på 5000 kronor per år för en villaägare. Fjärrvärmeutbyggnaden sker inom ramen för Timrås lokala investeringsprogram och ska förutom att sänka uppvärmingskostnader också minska utsläppen av bland annat koldioxid och svavel.