Örebro bestämmer över kampsporterna

Länsstyrelsen i Örebro blir den myndighet som ska avgöra vem som ska få tillstånd att ordna kampsportsmatcher i Sverige.

En särskild kampsports-delegation, ledd av hovrättsrådet Petra Lundh, får ansvar för tillståndsgivningen. Enligt en ny lag som träder i kraft den 1 september i år krävs särskilt tillstånd för att arrangera matcher i kampsporter som tillåter sparkar eller slag mot huvudet. Det finns 18 kända kampsporter i Sverige, men två eller tre av dom väntas få svårt att fortsätta sin verksamhet. När det gäller professionell boxning blir det i praktiken ingen skillnad mot i dag, uppger TT.