Stora skillnader på äldreomsorgen i länet

Oxelösundskommun satsar minst i länet på äldreomsorgen. Kommunen ligger långt under rikssnittet. Något som Sören Karlsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, förklarar med att Oxelösunds äldre befolkning är yngre än i övriga länet. Majoriteten av pensionärerna där är mellan 65 och 75 år menar han, och han tror inte att man behöver äldreomsorg förrän man blir äldre än så.

Sörmlands äldre får 6 500 kronor mindre än äldre i landet i genomsnitt. Det visar siffror från Sveriges kommuner och landsting. Minst satsar Oxelösundskommun och det skiljer 12000 kronor mellan Oxelösund och Eskilstuna kommun, som satsar mest i länet på äldrevården.

Men Sören Karlsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Oxelösund, menar att kommunens kostnader snart kommer att bli större. Det beror enligt honom på att man har många mellan 65 och 75 år nu och att det därmed kommer att bli ett större behov framöver av äldreomsorg, när dessa personer åldras.

Reporter Annica Öhman
annica.öhman@sr.se