Knarkmissbruket ökar i Lettland

Heroinmissbruk har blivit ett mycket allvarligt problem i Lettland. Från att i mitten av 90-talet närmast ha varit okänt för den största delen av befolkningen har droger nu blivit något som berör alla.
Omkring 30 000 av Lettlands knappt 2,5 miljoner invånare beräknas vara drogmissbrukare och majoriteten av dem injicerar heroin. Värst är situationen i huvudstaden Riga där de flesta av missbrukarna finns. Orsaken till att så många använder heroin är bland annat att det är billigt - ett gram kostar omkring 50 kronor.