Det kan bli svårare att få ha häst på landet

Sörmland har under flera år försökt marknadsföra sig som ett hästlän, men drömmarna om en hästgård på landet kan komma att grusas i framtiden. Det är nämligen inte längre säkert att man i framöver kommer att få ha hästar på landet. Det visar en dom i Miljööverdomstolen.

Trots att Miljööverdomstolen i sin dom menar att om man bor på landet så får man tåla att det finns djur i närheten så nekas nu ett par utanför Stigtomta att ha sina två hästar nära sitt bostadshus. Det är grannen som motsatt sig att det ska finnas hästar på fastigheten, det med hänvisning till att deras 26-årige son är allergisk.

Husen ligger precis utanför detaljplanerat område så egentligen behövs inget tillstånd för att ha häst där men eftersom avståndet mellan stallet och grannarnas hus är så pass kort , 37 meter så har även Nyköpings kommun ställt sig på grannarnas sida och vill alltså inte att hästar ska få bo där- det trots att det enligt uppgift till SR Sörmland betar såväl hästar som andra djur i hagarna runt omkring.

Den mest bidragande orsaken till att Miljööverdomstolen väljer att ställa sig på kommunens och grannens sida är att det är en nyetablering av en hästgård.  På länsstyrelsen i Sörmland arbetar man för att utveckla länet som ett hästlän- man brukar hänvisa till att det finns fler hästar än kor i Sörmland idag.

Gustav Olsson är lantbruksdirektör och han säger att det på detta sätt inte blir lättare att hålla häst i Sörmland i och med domen. Det gäller enligt honom nu att flytta dit områdena inte är detaljplanerade om man vill ha häst utan möjliga väntande konflikter.

Reporter Malin Marcko
malin.marcko@sr.se