Brandkärr i nytt projekt

Bostadsområdet Brandkärr i Nyköping ska bli kommunens bästa, den förhoppningen har man på bostadsföretaget Nyköpingshem.
Under flera år har man genom bland annat ombyggnationer försökt göra området mer attraktivt. Nu går man i ett unikt samarbete med bland annat kyrkan och polisen ut till de boende för att fråga hur de vill ha sitt Brandkärr. Margit Larsson från Nyköpingshem är projektledare och menar att det här är ett demokratiprojekt som i förlängningen kommer leda till att området behåller sina boende samt lockar till sig fler hyresgäster. Eva Lotta Holmstedt är en av de boende och hon menar att området bland annat behöver mer färg och grönska. Holmstedt är trött på att folk sitter inne och klagar och menar nu när man får chansen är det viktigt att göra något.