Hot mot människans förfader i vattnet

I sydöstra Queensland i Australien har ett dammprojekt blivit ett hot mot den australiensiska lungfisken. Det upprör biologerna som nu bedriver en kampanj för att rädda denna fisk som många menar är en nyckel till vår egen arts historia.

För denna bastanta lerbruna fiskart tros inte ha förändrats mycket de senaste 100 miljoner åren och är arten är ett av de äldsta ryggradsdjur som fortfarande lever. Lungfisken går ibland  under det kärleksfulla smeknamnet: Den levande fossilen. Lungfisken är människans närmaste släkting bland fiskarna och man tror att det var en variant av denna fiskart som  kravlade sig upp på land för 370 miljoner år sedan och som på så sätt gav upphov till alla ryggradsdjur.