Skarp kritik mot diabetesvården i länet

Diabetesvården inom Jämtlands läns landsting får nu skarp kritik från både den lokala diabetesföreningen, och från läkare.

Som en indikation på att vården inte håller måttet, hänvisar de till en rapport från Socialstyrelsen, som visar att Jämtlands län ligger näst högst i landet när det gäller amputationer av fötter och ben, - som kan bli en följd av diabetes.

- Vården har blivit sämre och sämre, men vi blir fler och fler säger Ann-Britt Pettersson, ordförande i länets diabetesförening till Länstidningen.