Algblomningen mattas av

Mycket tyder på att algblomningen är på väg att klinga av för i år.

Det finns fortfarande kraftiga stråk av giftalger i södra Östersjön, bland annat utanför Skånekusten. Men algansamlingarna har minskat, visar provtagningar utanför tyska kusten och observationer i svenska vatten.

Det finns dock viss risk för att giftalger kan driva in mot Skåne- och Blekingekusten, eftersom syd- till sydvästliga vindar kommer att blåsa i Södra Östersjön de närmaste två dygnen.