Också flyktingar kom med Libanonflygen

I Falkenberg finns just nu ett par libanesiska familjer som flytt från sina hem i Libanon undan kriget och nu framförallt behöver hjälp med bostad. I samband med att falkenbergare med libanesiskt ursprung evakuerats så har de två familjerna följt med släktingar till Sverige.