Stor försäljning av antidepressiva medel

Boende i länet är deprimerade - i alla fall om man tittar på försäljningen av läkemedel. Uppsala län är nämligen ett av de län som säljer mest antidepressiva läkemedel, det visar statistik från Apoteket.

Hans Sjöberg är apotekare på regionkontoret i Uppsala och han tror att två anledningar kan vara gamla traditioner och att psykiatrin är stark i länet:

- Man är inte negativ till att utnyttja den typen av läkemedel. Kanske har det tidigare varit lite genant att använda psykofarmaka och man har möjligtvis fått bort den känslan.

Antingen är vi mer deprimerade än stora delar av Sverige eller så är läkarna här piggare på att skriva ut antidepressivt. Uppsala län ligger nämligen på tredje plats på listan av län i Sverige som köper mest antidepressivt, slagna av Värmland och Västra Götaland.

Svenskarna i stort äter allt mer läkemedel, sammanlagt för över 35 miljarder kronor, och det är mest av de nordiska länderna. I toppen hittas mediciner för hjärt- och kärlsjukdomar, medan försäljingen av p-piller och östrogen minskat. När det gäller läkemedelsanvändingen i länet tror Hans Sjöberg att närheten till Akademiska sjukhuset i Uppsala kan spela in.

- Tittar vi på områden med stora akut- och universitetssjukhus är det inte ovanligt att nya terapitraditioner startar där för att senare spridas.

Kontakta reportern:
klara.m.johansson@sr.se