Bortspolad banvall orsakade tågurspårning mellan Åre och Storlien

En bit av E14 och järnvägens banvall spolades bort igår vid Kvarnbäcken mellan Ånn och Enafors i Västjämtland.

Av vägen återstår nu ett 30 meter långt och drygt 10 meter djupt hål och 100 meter av järnvägen hänger i luften vilket ledde till att nabotåget spårade ur. Det är kraftiga skyfall i området som ligger bakom raset.

Ingen person kom till skada men de ungefär 60 passagerare som fanns med på tåget fick åka buss till Åre där de togs emot av en krisgrupp.

Både E14 och järnvägen är helt avstängda och trafiken leds nu om via bland annat Skalstugevägen. Enligt en bedömning som Vägverket gjorde i gårkväll kan det ta upp till tre veckor innan väganvsnittet har reparerats.

Polisen har i väntan på att Vägverket ska upprätta fasta hinder på den västra sidan av raset en patrull på plats. Och det för att förhindra att folk som bor mellan Storvallen där E14 har spärrats av ska köra ner i hålet. Patrullen kommer att stanna i området fram till att vägen är farbar igen i fall det finns behov av rent polisiär hjälp.