Insektsgiftet DDT används igen

DDT, världens mest ökända insektsgift, ser ut att göra comeback på bred front. Giftet är nämligen än idag det mest effektiva sättet att bekämpa malariamyggan, och därför ställer sig det amerikanska biståndsorganet US Aid bakom att DDT används. Och nu väntas världshälsoorganisationen WHO följa efter.

När man började använda DDT på 40-talet sågs det som ett mirakelmedel - det sprejades i mängder från flygplan över världens åkrar och i USA bidrog det till att utrota malarian genom att ta kål på de smittbärande myggorna. Sen, på 70-talet märkte man att medlet störde fortplantningen hos fåglar och kanske också människor. DDT förbjöds på många håll och biståndsorganisationer bannlyste det...

I sverige har havsörnarna kommit tillbaka efter förbudet men i bland annat Afrika så är det malariamyggorna som har gynnats.

Och nu kommer världshälsoorganisationen WHO snart följa USAs biståndsorgan US Aid i dess rekommendation att bespruta bostäder interiört med DDT - det enligt en artikel i tidskriften Nature Medicine. DDT är billigt och enligt WHO det bästa medlet mot malaria, som dödar en miljon människor varje år i världens fattiga länder.

Men Leif Norrgren professor i ekotoxikologi vid statens veterinärmedicinska anstalt tycker det här är ett alarmerande steg tillbaka i utvecklingen:

- Vi vet ju att DDT har varit ett av de gifter som spridits i naturen som orsakat mest skador på naturen, på djur, säger han.

Reporter Björn Gunér

bjorn.guner@sr.se