Dämmet renar dåligt

Våtmarksområdet Kalmar Dämme kanske är fel metod för att ta hand om kväveutsläppen från Kalmar flygplats. Enligt flygplatschef Claes-Göran Kungberg lever man inte upp till de mål som sattes upp när anläggningen byggdes. Kalmar Dämme ska klara av att ta hand om minst hälften av de kväveutsläpp som kommer från banreningen på Kalmar flygplats inom sju år.
Det har gått fyra år sen området stod klart och om resultatet ska bli bättre än det är i dag måste man enligt flygplatschef Claes-Göran Kungberg bygga ut Dämmet eller helt enkelt se sig om efter en annan reningsmetod. Det dåliga resultatet kan bero på att växtligheten i vattnet inte hunnit etablera sig och att mätningarna inte är helt tillförlitliga.