Många försäljare utan tillstånd

Tre av fyra som har marknadsstånd i Visby är inte registrerade som näringsidkare. Det har kommit fram i det brottsförebyggande projekt som är ett samarbete mellan bland annat ekobrottsmyndigheten och skatteförvaltningen.