Fräck kopparstöld på morgonen

En eller flera tjuvar monterade i morse ner och stal en lång radda takrännor av den allt mer stöldbergärliga metallen koppar. Rännorna lastades på en vit kombi och tjuvarna eftersöks nu av polis.

Det var på Smörgatan i Kallebäck som stölden ägde rum. Vid fyratiden vaknade en person på Smörgatan av att det skramlade då en eller flera tjuvar monterade ner och stal takrännor och stuprännor av den allt mer stöldbegärliga metallen koppar. Rännorna monterades ner längs med en lång garagelänga och lastades på taket till en vit kombibil. Tjuven eller tjuvarna undkom men eftersöks nu av polisen.