Lärare erbjuds frivillig utbildning om homosexualitet

Uppdaterad version 17:16
Enligt en ny undersökning har svenska lärare svårt att hantera frågor som rör sexuell läggning och homofobi. Orsaken är att lärarna ofta helt saknar utbildning, men i Norrköping och Linköping har lärarstudenter fått utbildning i så kallade HBT-frågor.

Undersökningen som genomförts heter Under ytan och bakom den står bland annat flera institutioner och universitet, lärarnas båda fackförbund och RFSL. 1400 lärare i för- och grundskola samt gymnaise har blivit tillfrågade i undersökningen och 92 procent har uppgett att de inte utbildats alls i frågan. Ännu fler, 98 procent, säger att de under sin yrkesverksamma tid inte fått någon kompetensutveckling inom området.

Seminarier om HBT-frågor
Men på lärarutbildningen vid Linköpings universitet har lärarstudenter fått utbildning i frågor som rör sexuell läggning under våren.
- De hade en seminarieserie i slutet av vårterminen som var öppen för alla lärarstudenter. Det fanns i alla fall möjlighet att få information kring sådana här frågor, säger Eva Tjernström som är planeringsansvarig för kvalitetsfrågor på lärarutbildningen i Linköping.

Seminarieserien leddes av Eva Rejmers som forskar om så kallade hbt-frågor. Men seminarieserien var frivillig och Eva Tjernström känner inte till hur många studenter som faktiskt gick på föreläsningarna. Det är varje enskilt unversitet eller högskola som ansvarar för utbildningen och Eva Tjernström säger att eleverna ska komma i kontakt med den här typen av frågor under utbildningen men att de inte kan få någon djupare kunskap.

-  Det tillägnar de sig i sitt yrkesverksamma liv. Men det viktigaste med utbildningen är att de blir reflekterande individer så att de har en god grund att stå på för att kunna hantera sådana här frågor när de väl möter dem.

Fackförbund anser att utbildningen bör prioriteras
På Lärarförbundet i Linköping anser ombudsman Eino Evald att sådana här ämnen ska prioriteras.
- Det handlar om mänskliga rättigheter och det här är ju viktiga värdegrundsfrågor och det är också frågor som diskuteras mycket bland barn och ungdomar. Skolan har ju ett ansvar och lärarna måste känna att man är förberedda för att ta diskussionerna.