Högskolenät uppdateras

Sveriges universitetsdatornät Sunet, till vilket även Mitthögskolan är anslutet, ska uppdateras för 150 miljoner kronor.
Det nya nätet - som kommer att kallas Giga Sunet - kommer bli ett av världens snabbaste och mest avancerade datornät, enligt Cisco som kommer sköta om uppgraderingen. Utbyggnaden av Giga Sunet påbörjas nu och sker i etapper. Det nya nätet ska vara helt klart i oktober 2002.