Vänsterpartiet i Bjuv

- Vi vill utveckla våra tre kommundelar. Bjuv, Billesholm och Ekeby. En jämn fördelning av kommunens service tex bibliotek, vårdcentraler, tandvård osv. Att ingen kommundel skall känna sig orättvist fördelad.

- Vi vill satsa på fler arbetstillfällen. Uppmuntra småföretagare att etablera sig inom Bjuvs kommun.

- Vi vill satsa till fullo på våra ungdomar. Bra pedagogisk kvalitet på våra skolor. Ta vara på varje elevs individuella kvalitet och förmåga. Ungdomar skall känna sig behövda, sedda, känna glädje, tycka om sig själv, ha framtidstro. Vilket innebär bla att förströelselustan avtar.

- Vi vill att kommuninvånarna skall känna sig trygga både inne och ute. Det är många som inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. Det kan även gälla stora starka män.

- Vi vill att Bjuvs kommun ska bli ett föredöme och stå modell för andra kommuner med samma problem som vi har.