Laxen allt mer sällsynt i näten

Sommarens fiske efter lax i Halland har varit den sämsta på väldigt många år.

- Fångsten av vild lax fortsätter att minska,  säger Stig Nilsson som är yrkesfiskare i Halmstad.

Det är dom ettåriga laxarna som ska komma tillbaka som uteblir eller dyker upp tunna och små. Hittills i år har Stig och Jocke Nilsson fått upp runt 120 laxar. När fisket var som bäst kunde det handla om 4-500.

Miljöproblem i Atlanten, ändrade värmeförhållanden och för stora fångster av laxens mat är några teorier kring varför laxen minskar. Flera länder kring Nordsjön är med i ett stort forskningsprojekt för att få reda på mer. Länsstyrelsen i Halland vill även skicka in lax till Statens veterinärmedicinska anstalt för en grundlig analys.