Krav på sänkta bensinpriser

Bensinpriserna är oskäligt höga och borde omedelbart sänkas med 15 öre per liter.
Det kräver Motormännens Riksförbund som hävdar att sänkta världsmarknadspriser och en förstärkning av den svenska kronan mot dollarn motiverar en omedelbar nedjustering av bensinpriserna. Semesterbilisterna tvingas sedan mitten av föregående vecka betala ett oskäligt högt bensinpris, skriver Tomas Nilsson, presschef vid Motormännens Riksförbund, i ett pressmeddelande.