Vad händer efter en nedläggning?

Lessebo väntar fortfarande på besked om det konkursdrabbade bruket ska få en ny ägare eller om 300 arbetstillfällen ska gå förlorade - något som kommer få stor betydelse för samhället. Det visar erfarenheerna i Fridafors, där Klippan la ner bruket 1999.

Hela bruksområdet i Fridafors ligger i dag öde. Den gula kontorsbyggande från 50-talet ser allt mer förfallen ut, sly har ersatt rosenrabatterna - dörren är stängd.

Inga affärer syns till. All samhällsservice är borta. Det sista som försvann - trots Fridaforsbornas protester - var dagmamman.

Mats Persson förlorade jobbet när Klippan lades ner i Fridafors. Nu riskerar han att det händer igen. Så sent som i oktober förra året började han jobba på det konkursdrabbade bruket i Lessebo.