Krav på löneökning sprider sig

Nu kommer krav från sjuksköterskorna på akuten att även dom ska få del av sjukhusledningens extra pengar för att locka sjuksköterskor till vården.
Det är klart vi kommer att agera säger Katrin Lehnhardt, facklig företrädare på akutmottagningen. Landstingsdirektör Ellen Hyttensten har förståelse för att det finns grupper som känner sig orättvist behandlade men menar att man måste börja någonstans. - Lönehöjningen för vissa sjuksköterskegrupper på sjukhuset går till extremt svårrekryterade grupper.