Socialdemokraterna sågar borgerlig politik

Socialdemokraterna i länet gick idag till attack mot sina politiska motståndare. Högeralliansens politik kommer att leda till otrygga låglönejobb, lägre ersättningar för sjuka, föräldralediga och arbetslösa, dyrare medicin och sjukvård. Förutom den salvan lyfter Hélen Petterson riksdagskandidat för socialdemokraterna också fram fördyringar för fordonsägare.

Anders Ågren, moderat, invänder att deras politik kommer att leda till att fler får jobb, vilket borde vara viktigare än ersättningsnivån för de arbetslösa.