"Satsa på strokevården"

Centerpartiet i Kalmar vill satsa mer pengar på rehabilitering av strokepatienter.

I dag arbetar tolv sjukgymnaster och arbetsterapeuter med rehabiliteringen i kommunen. Enligt centerpartiet skulle fler anställda inte behöva kosta något eftersom bättre rehabilitering gör att de som drabbas av stroke kan klara sig mer själva. Då skulle färre behöva hemtjänst.

Anders Andersson som sitter i kommunstyrelsen för centern säger att man fått reda på att rehabiliteringen är dålig genom telefonsamtal från både personal och anhöriga till strokepatienter.