Vänsterpartiet i Hörby

Vänsterpartiet i Hörby arbetar för mer resurser till skolan, bland annat till bättre skolmat och kostnadsfri simundervisning på skoltid. Kulturskolan ger framförallt flickor, som har ett begränsat utbud av aktiviteter, en meningsfull fritid. Vetenskapliga studier visar att barn som får tillgång till skapande verksamhet ökar sin inlärningsförmåga i teoretiska ämnen. Kulturskolan är kostnadseffektiv, fyller många funktioner och reducerar på sikt även kommunens sociala kostnader.

Vi anser att det inte skall var familjernas ekonomi som skall vara avgörande om barnen skall kunna delta i sim- och kulturundervisning.

Vi värnar om möjligheten att bo och arbeta på de små orterna. Vi vill förbättra kollektivtrafiken med kompletteringstrafik också på helger och fler förbindelser mellan kommunens mindre samhällen och Hörby centralort. Vi vill ha fler turer till Höör och återinföra bussen till Sjöbo för att göra det lättare att arbeta i Sjöbo .