Sveriges Pensionärers Intresseparti i Höör

SPI Höör ser inte enbart till pensionärernas bästa, vi anser att vi alla är delaktiga med att göra det samhälle vi lever i så bra som möjligt.

”God omvårdnad för äldre och andra vårdbehövande. En rak tillgång till alla vårdgivare utan några oöverstigliga byråkratiska hinder.”
Kommentar:
Speciellt äldre har ofta stora svårigheter med att få kontakt med den vård dom är i behov av. När man inte ser så bra eller hörseln inte fungerar så är det inte det lättaste att hitta den rätta vården man söker.

Sjukvården, färdtjänsten och andra som är till för att bistå även äldre sjuka bör ha en slags empatiutbildning, kunskap i dom äldres svårigheter med att kommunicera med sin omgivning.

”Valfrihet för äldre att välja sin boendeform. Ett äldreboende dit man flyttar från sitt forna boende, där det finns gemenskap, matsal, personal och omvårdnad vid behov”
Kommentar:
Den allenarådande riktningen inom kommunal äldreomsorg är hemtjänst, hemtjänst. Mantrat att de gamla vill bo kvar hemma till sista andetaget är ett påstående som passar förträffligt i den nuvarande omsorgen.

Den gamla ligger där kanske i sin ensamhet och väntar på dagens ljusglimt - att hemtjänsten kommer för att se till honom/ henne. Även äldre par där den piggaste 80 åringen förväntas sköta sin livskamrat i en sk. hemmamiljö som mest liknar en långvårdsavdelning. Ett hem som kanske är belamrat med allsköns vårdapparatur. Ett hem som inte på något sätt är anpassat till den vård som behövs. Förmodligen skulle ett kommunalt skyddsombud förbjuda detta hem som arbetsplats för kommunanställda. Man skall inte behöva gå till pressen eller TV för att få den omsorg som man vill ha.

”Bra skolor med tillräckliga medel för att bedriva den utbildning som eleverna har rätt till under trygga förhållanden. Återinföra och bygga ut lärlingsutbildningen”
Kommentar:
Skolan är ett måste som alla skall deltaga i. Därför skall skolan återfå all den personal som har dragits in under dom gångna åren. Kunniga rektorer, lärare, kuratorer, speciallärare och skolsköterskor skall finnas tillhands vid behov. Den sk. skolplikten innebär att även skolan har sina förpliktelser gentemot eleverna. Eleven skall kunna gå till sin skola utan att vara rädd för någon, varken lärare eller andra elever. Det skall inte vara en normal syn med väktare som patrullerar i skolans korridorer. Skolgången har utökats med ett antal år och många elever är innerligt skoltrötta. De teoretiska ämnena är kanske obegripliga för en del, och dessa elever bör kunna få ett erbjudande av lärlingsplatser som passar deras intressen. Teori varvas med praktik. Resultatet kan bli en nöjd elev som ser sin framtid i det som ingår i hans/hennes lärlingsutbildning.