Länsstyrelsen försöker öka kunskapen om hedersrelaterat våld i Västmanland

Det finns ett stort mörkertal när det gäller hedersrelaterat våld i Västmanland. Länsstyrelsen har nu tagit fram en handbok för att öka kunskapen om den typen av våld i samhället.

- Det är en satsning som pågått sedan 2003 att länsstyrelsen ska jobba med hedersrelaterat våld. Det är en fråga som har blivit mer och mer uppmärksammad och den här handboken är praktiskt inriktad, checklistor på vad man ska titta på i olika åldrar och även handgripliga tips om vad man ska göra när man träffar de här ungdomarna, säger Katarina Pihl.