Död varg var inte skjuten

Den varg som hittades död i närheten av Finnerödja i onsdags, hade inte fallit offer för tjuvjägare.

 Efter den obduktion som gjordes av veterniärmedicinska anstalten igår kan man konstatera att vargen avled efter att ha blivit spetsad av en vass trägren som gått genom kroppen. Den var alltså inte skjuten som man först befarade. Obduktionen visar istället att vargens död sannolikt berott på en ren olyckshändelse.