Inga pengar till snåla skolor

De kommuner som fortsätter spara på skolans budget får inte ta del av det nya statsbidraget som börjar delas ut i höst. Det säger skolminister Ingegerd Wärnersson.
Däremot har kommunerna möjlighet att få del av bidraget under kommande år om det blir mer personal då. Wärnersson kritiserar också Stockholm stad där man väljer att skriva in pengarna i skolpengen och fördela dom jämnt över alla skolor istället för att satsa på de skolor som bäst behöver pengarna. Av de 134 kommuner Ekot tillfrågat kommer hälften att använda statsbidraget till att anställa bland annat specialpedagoger.