Hagelinmisstänkt utreds

Chefsåklagare Tomas Lindstrand har beslutat att inleda en förundersökning mot den argentinske marinofficeren Alfredo Astiz, för att se om det går att få honom utlämnad för en rättegång i Sverige.
Alfredo Astiz misstänks vara ansvarig för att svenskan Dagmar Hagelin fördes bort och mördades i Argentina 1977. En eventuell rättsprocess blir en kamp mot klockan - år 2002 går den 25-åriga preskriptionstiden ut.