Vård till våldsamma män utreds dåligt

På onsdagen presenterades en utredning om hur samhället ska hantera mäns våld mot kvinnor. Våld som ofta indirekt drabbar barnen.

Regeringens utredare, forskaren Maria Eriksson, tycker nu att man ska införa en nationell övervakare som kan utvärdera vårdinsatserna för våldsdrabbade kvinnor och barn runtom i landet.

– Det är väldigt få verksamheter som har utvärderats av någon utomstående. Det är allvarligt för det blir väldig svårt att få veta om arbetet uppfyller vissa kvalitetsmässiga minimikrav om man inte dokumenterar, följer upp och utvärderar, säger hon.

Ungefär var tionde kvinna som lever med en man har någon gång blivit utsatt för våld. Samhällets insatser för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste åren.

50 enheter i landet
Det finns idag 50 enheter runtom i landet som har behandling för män. Dels inom kriminalvården men även inom socialtjänsten. Dessutom finns över 80 verksamheter i kommuner och organisationer som tar emot barn som upplevt våld inom familjen.

Men trots att antalet enheter ökat under senare år pekar regeringens utredare på flera brister. Det finns idag ingen samordning eller kontroll av vilka behandlingsmetoder som används på enheterna. Därför bör regeringen skapa en instans med ansvar för att utvärdera insatserna på nationell nivå, tycker utredaren och forskaren Maria Eriksson. 

– Det finns inte en sådan bild idag. Det har inte gjorts en enda studie i Sverige som uppfyller metodmässiga minimikrav, när det gäller effekter på behandling av män. Minimikravet är att man också pratar med mannens partner, säger Maria Eriksson.

Orback positiv till övervakare
Jämställdhetsminister Jens Orback fanns på plats när utredningen presenterades. Han är positiv till förslaget om en nationell övervakare, eller koordinator. 

– Jag tycker att det är bra och intressanta förslag. Hon visar framför allt på hur vi måste dokumentera och utvärdera den här typen av behandlingsmetoder. Det måste vi göra för att kunna gå vidare och se var vi ska ge vårt stöd, säger Jens Orback.

Kommer vi att få se en nationell övervakare framöver?

– Min ambition är att vi ska bygga upp en mycket bättre kunskap när det gäller behandling av män och vård av barn som är utsatta för detta. De exakta formerna vill jag spara tills vi har tittat på utredningen. Men någonting ska till, det är min absoluta ambition, säger han.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se