Ökat tryck på öppenvårdsteamet

Trycket på psykiatriska klinkens öppenvårdsteam i Visby har ökat kraftigt. På ett år har remisserna till teamet ökat med 40 procent.
Orsaken till det ökade trycket är, enligt avdelningschefen Gunilla Stenström, att det finns fler hyrdoktorer på vårdcentralerna. När en hyrdoktor skriver ut medicin till en deprimerad patient, kan det sällan följas upp. Istället skickas en remiss till psykiatrin. Trots att jourteamet tar emot de mest akuta, kan patienter med arbetsrelaterad stress få vänta i upp till tre månader på hjälp.