Posten försenad igen

För andra gången inom loppet av en vecka drabbas posttrafiken till Norrland av den lönekonflikt som pågår mellan Flygarbetsgivarna och Svensk pilotförening.
En avtalsstrejk inom postflyget leder till att 400 000 brev som skulle ha delats ut på fredag inte kommer att bli utdelade förrän på måndag.