Skrotning av bilar tredubblad

När premien för skrotning av bilar höjdes första juli började genast antalet skrotade bilar att öka. Hos Nygärde bildemontering utanför Kalmar har antalet skrotade bilar nästan tredubblats. Och Jan Edström som arbetar där säger till P4 Kalmar att han tror att många har väntat med att göra sig av med sin gamla bil till efter höjningen.
Den nya premien innebär att man får mer för sin gamla bil, är bilen äldre än sjutton år får man 1 700 kronor, och trots att skrotningsfirmornas avgifter har höjts samtidigt får man numera lite pengar över när man skrotar sin bil. Det fick man inte tidigare.