Glass med anmärkning

Hittills i år så har tre affärer och kiosker fått nedslag vid kommunernas provtagningar på glass.
I alla tre fallen har glasen sålts i Oxelösund, och glassen har varit tjänligt med anmärkning. Beteckningen tjänligt med anmärkning innebär hanteringen av glassen måste förbättras, så att bakteriehalten minskar. Totalt i dom sörmländska kommunerna har 15 glassprover tagits, varav tre alltså varit tjänliga med anmärkning. I Eskilstuna, Gnesta, Trosa och Vingåker har kommunens inspektörer inga planer på att ta några prover på glass.