EU-kontoret säger sitt

Förundersökningen om svarta löner och falska fakturor vid EU:s Stockholmskontor är klar.
Förra chefen för kontoret, Linda Steneberg, och sju av hennes tidigare medarbetare har fått utredningen översänd för yttrande. Misstankarna mot dem har inte försvagats, enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz som ska fatta beslut om eventuellt åtal när de åtta yttrat sig och senast den 27 augusti.