Forskarpengar till humanister

Regeringen lovar 30 miljoner till forskare inom samhällsvetenskap och humaniora.
Det skriver utbildningsminister Thomas Östros på Dagens Nyheters debattsida. Pengarna ska gå till att erbjuda doktorandtjänster åt de studenter som antagits till forskarutbildning före april 1998, och som bedöms vara klara med sin doktorsexamen inom två år. Pengarna ska delas mellan universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Linköping och Luleå.