Aktieförsäljning granskas

Skattemyndigheten tittar extra noga på deklarationer med avdrag för aktieaffärer och dubbelt boende.
Du som sålde aktier under förra året kan räkna med att få din deklaration extra granskad av Skattemyndigheten i år. Det är framför allt aktier som det har varit stor omsättning på som skattemyndigheten kommer att titta närmare på. Exempel på sådana aktier är Skandia, ICA eller Boss Media. Skattemyndigheten kommer också att granska avdrag för dubbelt boende och så kallat tillfälligt arbete.